ROZKŁAD DNIA

 

Dzień przedszkolaka

Dzieci młodsze.

6:00 – 8:00

 • Schodzenie się dzieci
 • Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci
 • Zabawy integrujące grupę
 • Ćwiczenia ogólnorozwojowe
 • Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci
 • Zabawy ruchowe
 • Praca indywidualna

8:00 – 8:15

 •  Przygotowanie do śniadania

8:15 – 9:00

 • Śniadanie

9:00 – 9:45

 • Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą

9:45 – 11:15

 • Wycieczki
 • Zabawy dowolne w ogrodzie przedszkolnym lub w sali
 • Zabawy ruchowe

11:15 – 11:30

 • Przygotowanie do obiadu

11:30 – 12:00

 • Obiad

12:00 – 14:00

 • Odpoczynek

14:00 – 14:15

 • Przygotowania do podwieczorku

14:15 – 14:30

 • Podwieczorek

14:30 – 17:00

 • Ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich potrzeb i możliwości .
 • Gry i zabawy w zespołach i indywidualnie
 • Zabawy ruchowe
 • Pobyt na powietrzu

 

Dzieci starsze.

6:00 – 8:00

Schodzenie się dzieci:

 • Zabawy dowolne służące realizacji pmysłów dzieci.
 • Praca indywidualna.

8:00 – 8:15

 • Ćwiczenia poranne, przygotowanie do śniadania.

8:15 – 9:00

 • Śniadanie

9:00 – 10:30

 • Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą.

10:30 – 11:15

 • Wycieczki, zabawy dowolne w ogrodzie przedszkolnym lub w sali

11:15 – 11:30

 • Przygotowanie do obiadu

11:30 – 12:00

 • Obiad

12:00 – 12:15

 • Ćwiczenia relaksacyjne

12:15 – 14:00

 • Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, zajęcia indywidualne w grupach.
 • Zabawy dowolne w sali i na powietrzu.
 • Zajęcia dodatkowe dla dzieci o szczególnych zainteresowaniach.

14:00 – 14:15

 • Przygotowania do podwieczorku

14:15 – 14:30

 • Podwieczorek

14:30 – 17:00

 • Ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich potrzeb i możliwości .
 • Zajęcia i zabawy indywidualne i w grupach.
 • Zajęcia dodatkowe dla dzieci o szczególnych zainteresowaniach.
 • Pobyt na powietrzu