RADA RODZICÓW

Skład Rady Rodziców:

Przewodnicząca – Pani  Urszula Ciołek z gr. II

Wiceprzewodnicząca – Pani Joanna Jasińska z gr. II

Sekretarz – Pani Aleksandra Wierzba z gr. I

Skarbnik – Pani Anna Stadnicka z gr. I

 

Komisja Rewizyjna:

Pani Anna Ślesicka z gr. I

Pani Monika Długokęcka z gr. I

Pani Ewa Dorosz z gr. III

 

 

 Wpłat należy dokonywać jedynie na konto Rady Rodziców:

Numer konta Rady Rodziców przy Przedszkolu Miejskim nr 17 w Olsztynie to:

03 1090 2590 0000 0001 5192 2313

W tytule wpłaty należy podać imię i nazwisko dziecka oraz grupę.