Zmiana konta

Od 1 lutego 2023 r. zmieni się numer konta do opłat za pobyt dziecka w przedszkolu.

Należności za przedszkole należy uiszczać na rachunek bankowy przedszkola prowadzony przez CITI Bank Handlowy.

88 1030 1508 0000 0008 2308 5001

W tytule przelewu należy wskazać:  imię i nazwisko dziecka

Spotkanie z policjantem

Bezpieczne ferie– to temat spotkania przedszkolaków z policjantem panem Marcinem Rogozińskim. Podczas prelekcji dzieci dowiedziały się , jak należy bezpiecznie bawić się na placach zabaw i korzystać z uroków zimy. Czekamy na śnieg, wiemy już jak bezpiecznie zjeżdżać na sankach i jeździć na łyżwach. Przypomnieliśmy sobie także, dlaczego tak ważne jest noszenie odblasków podczas krótkich zimowych dni.

 

 

Zmiana konta

UWAGA!

 Od 1 lutego 2023 r. zmieni się numer konta do opłat za pobyt dziecka w przedszkolu. Zostanie on podany w późniejszym terminie. Prosimy o śledzenie informacji podanych na stronie internetowej przedszkola oraz na tablicach ogłoszeń w przedszkolu.

Dyrektor Przedszkola

Anna Wadas

Zmiana wysokości opłat za przedszkole

Szanowni Rodzice!

Rada Miasta Olsztyna podjęła uchwałę Nr L III/840/22  z dnia 29 listopada 2022 r.  zmieniającą uchwałę nr XV/251/19 Rady Miasta Olsztyna z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia czasu przeznaczonego na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w publicznych przedszkolach oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Olsztyn.

„1. Ustala się wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w wysokości 1,14 zł za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas przeznaczony na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, o którym mowa w § 2”.

Obecnie do 21 grudnia 2022 r. wysokość opłaty wynosi 1,00 zł.,

od 22 grudnia 2022 r. wysokość opłaty będzie wynosiła  1,14 zł.

Uchwała wchodzi w życie 22 grudnia 2022 r.

Anna Wadas

Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 17

Konkurs „Mikołajowa rymowanka”

Dziś 6 grudnia – przyszedł czas na rozstrzygnięcie olsztyńskiego, międzyprzedszkolnego konkursu „Mikołajowa rymowanka”.

Przedszkolaki wraz z rodzicami mieli za zadanie przeczytać wiersze o Mikołaju i wspólnie napisać wierszyk/rymowankę o Mikołaju. 

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział w konkursie. Gratulujemy ciekawych i pomysłowych wierszy oraz rymowanek. Wasz prace przeniosły nas w świąteczny klimat.

W związku z tym, że prace były wspaniałe Jury konkursowe zdecydowało się przyznać aż 9 wyróżnień:

  • Maciej B. z Przedszkola Miejskiego nr 24

  • Magdalena O. Przedszkola Miejskiego nr 39

  • Olgierd G. z Przedszkola Miejskiego nr 31

  • Gabriel C. z Przedszkola Miejskiego nr 31

  • Julia M. z Przedszkola Miejskiego nr 31

  • Natalia Z. z Przedszkola Miejskiego nr 17

  • Jagoda Cz. z Przedszkola Miejskiego nr 17

  • Kasia D. z Przedszkola Miejskiego nr 17 

  • Agata S. z Przedszkola Miejskiego nr 17

 

Gratulujemy uczestnikom i zapraszamy wszystkich po odbiór dyplomów i nagród.

 

 

Koncerty Filharmonii Warmińsko- Mazurskiej

W listopadzie odbyły sie dwa koncerty w wykonaniu muzyków z Filharmonii Warmińsko- Mazurskiej. Podczas pierwszego koncertu pt. „Muzyczna podróż po Europie”,po świecie muzyki prowadziły nas pianino, flet poprzeczny i altówka. Podczas drugiego koncertu pt. „Witajcie w naszej bajce” usłyszeliśmy piosenki z filmu „Akademia Pana Kleksa”, w wykonaniu artystów grających na tubie, saksofonie i akordeonie. Dzieci wspólnie śpiewały znane im piosenki z tekstami Jana Brzechwy.